Jak wygląda proces inwestycji w lewarowane fundusze ETF?

Lewarowane fundusze ETF to typ produktu inwestycyjnego, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Czy tego typu inwestycje rzeczywiście mogą przynieść finansowy sukces? O czym koniecznie należy pamiętać decydując się na inwestycję w lewarowane fundusze ETF? Na te pytania szczegółowo odpowiadamy w poniższym poradniku.

Fundusze ETF – definicja pojęcia

Fundusze ETF (ang. Exchange Traded Funds), czyli w dosłownym tłumaczeniu fundusze notowane na giełdzie, to określenie dla kategorii otwartych funduszy inwestycyjnych, które mają za zadanie naśladować określone aktywa bazowe, np. surowce, indeksy, towary bądź obligacje. 

Istnieje istotna różnica między klasycznymi funduszami inwestycyjnymi a ETF-ami. Polega ona na tym, że fundusze ETF są przedmiotem obrotu giełdowego, dlatego są znacznie bardziej płynne. Dodatkowo, stawiając na fundusz ETF mamy również znacznie bardziej zdywersyfikowany portfel. To z kolei jest istotne, jeśli zależy nam na jak największym ograniczeniu ryzyka towarzyszącego realizacji inwestycji giełdowych.

Dodatkowo, stawiając na inwestycję w fundusze ETF, nie musimy poświęcać na to dużo czasu, co jest istotne dla osób, które nie chcą każdego dnia poświęcać kilku godzin na dokładne analizowanie aktualnej sytuacji rynkowej. 

Jak działają lewarowane fundusze ETF?

Wiemy już, jak funkcjonują standardowe fundusze ETF – podążają one za wynikiem konkretnego instrumentu bazowego, jakim może być na przykład indeks giełdowy. Na czym zatem polegają fundusze ETF lewarowane?

Lewarowany fundusz ETF także ma za zadanie odwzorowywać wynik instrumentu bazowego, jednakże tutaj przyjmowana jest określona wcześniej wielokrotność. Zazwyczaj jest to dwu lub trzykrotność. Mnożone są wyłącznie wyniki jednodniowe. Jest to zatem specyfika taka sama jak w przypadku standardowych funduszy ETF, jednakże zupełnie inaczej wygląda to pod względem wyników. 

Różnicę między funduszami ETF typu klasycznego i lewarowanymi najlepiej jest wyjaśnić za pośrednictwem przykładu. Mianowicie: w sytuacji, gdy dany klasyczny fundusz ETF wzrośnie o 1 proc., jednocześnie kurs lewarowanego ETF z dźwignią wynoszącą 2 proc., wzrośnie o 2 proc. Jednocześnie gdy następują spadki, lewarowany kurs ETF spadnie o 2 proc., zaś tradycyjny – o 1 proc. Warto mieć to zatem na uwadze, ponieważ w tym przypadku ewentualne spadki mogą mieć dla nas bardzo negatywne konsekwencje. 

Jakie zalety mają lewarowane fundusze ETF? 

Zanim zdecydujemy się na inwestycję w lewarowane fundusze ETF, w pierwszej kolejności powinniśmy koniecznie dowiedzieć się, jakie jest ryzyko z tym związane. Okazuje się, że jeśli przystępujemy do realizacji takich inwestycji bez odpowiedniej wiedzy, ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków jest stosunkowo wysokie. 

Zaletą lewarowanych funduszy ETF jest fakt, iż można je kupić na takich samych zasadach jak tradycyjne ETF-y. Fundusze ETF z dźwignią pozwalają zarobić więcej aniżeli tradycyjne fundusze ETF, ale jednocześnie rośnie także ryzyko. Każdy inwestor decyzję odnośnie inwestycji w lewarowane fundusze ETF powinien podjąć po uwzględnieniu akceptowanego przez siebie poziomu ryzyka i swoich możliwości finansowych. 

5/5 - (1)